Nodeco (Nordic Debt Collection)

Nodeco er et full service inkassoselskab, hvilket betyder, at de håndterer inkassobehandlingen, fra sagen starter til den er endeligt afsluttet. Nodeco tilbyder såvel udenretlig som retlig inkasso samt en række andre produkter og ydelser, og du kan altid få fat i en sagsbehandler, som er inde i din sag.

360 Business Tool integrerer med Nodeco. Hvis kunderne ikke betaler dine fakturaer som aftalt, bliver dette tydeliggjort i 360 Business Tool. Systemet har indbygget rykkermodul, så du kan sende rykkerbreve til skyldner. Rykkermodulet sikrer, at formalia bliver overholdt i forhold til tidsfrister og gebyrer. Hvis rykkerproceduren ikke resulterer i betaling, kan du med et enkelt klik sende sagen til Nodeco, som varetager det videre sagsforløb.