Advokaternes Inkasso Service

Effektiv inkasso med Advokaternes Inkasso Service

Har du ikke fået betaling for dit arbejde? Dårlige betalere lægger et pres på din likviditet og hindrer væksten. Denne video viser, hvordan du sender dit krav til inkasso hos Advokaternes Inkasso Service

Hvem er Advokaternes Inkasso Service?

Advokaternes Inkasso Service har mere end 40 års erfaring. De er anbefalet af DI Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne mf. Deres anmeldelser er de bedste af alle virksomheder i Danmark som beskæftiger sig med inkasso. Du finder anmeldelserne på Google og Trustpilot.

Kan det betale sig at benytte advokat?

Advokaternes Inkasso Service beregner kun et salær, hvis de inddriver dit fakturakrav. Salæret består af 10% af dit oprindelige krav samt de renter, gebyrer og salærer, som skyldner skal betale. Med andre ord beholder du 90 % af dit krav, og servicen koster ikke noget, såfremt dit krav ikke bliver inddrevet.

Hvad er fordelen ved at benytte advokat til inkasso?

En af fordelene ved at benytte en advokat til inkasso er, at de kan inddrive tilgodehavender over 100.000 kr. og sager med indsigelser, det vil sige hvor skyldner ikke mener, at du har krav for betaling. Hvis skyldner har gjort indsigelser mod dit krav, skal du orientere Advokaternes Inkasso Service om indsigelsen.

Hvordan foregår inkasso?

Hvis skyldner trods rykkerbreve, inkassobrev og telefonopringning ikke betaler, kan du få dit krav indbragt for fogedretten. Fogedretlig behandling koster 1.700 kr. inkl. moms og retsafgift.

Hvornår kan jeg sende min faktura til inkasso?

Du kan sende din faktura til inkasso, når du har sendt et inkassovarsel til skyldner. Inkassovarslet kan du sende via 360 Business Tool ved at bruge vores indbygget rykkermodul.

Hvordan sender jeg min sag til inkasso?

360 Business Tool integrerer med Advokaternes Inkasso Service. Det betyder, at du med et enkelt klik kan sende din sag. Denne video viser hvordan du sender dit krav til inkasso.

Har du spørgsmål om inkasso?

Hvis du har spørgsmål om inkasso, kan du kontakte Advokaternes Inkasso Service på telefon: 88 53 55 53 eller på mail: [email protected]

Du kan læse mere om integrationen her